020-89 95 88 info@allmogehus.se

VI HAR ÄVEN

Alternativa erbjudanden

Läs mer om våra alternativa erbjudanden nedan för att få en större inblick i vårat företag och hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Olika erbjudanden till ett och samma projekt.

1. Vi färdig kapar de virket som projektet behöver enligt kundens ritningar, detta kommer tillsammans med en detaljerad monteringsanvisning från oss.

2. Vi hjälper dig att kapa byggtiden, Vi ser till att du får färdiga block enligt projektets ritningar om du som byggare kan montera själv. Vi skickar med anvisningar till dig så att det blir gjort på rätt sätt!

Mer Info

3. Vi bygger färdiga block enligt projektets ritning som vi sedan monterar på plats för att säkerställa att det blir gjort på bästa sätt!

4. Köp hela paketet med en total entreprenad, du slipper att höra av dig till olika företag. Vi gör allt åt dig!

Business-To-Business

Allmogehus kan erbjuda följande av färdigställda priser på ett och samma hus/projekt

1. Vi levererar färdigkapat och måttkapat virke efter kundens ritningar på deras hus/attefallare. Detta levererar vi med anvisningar enligt spec. Med eller utan fönster och dörrar.

2. Vi levererar färdiga stommar, block av helt färdiga väggar, takstolar samt färdig utsida. Detta levereras till leveransadressen tillsammans med en leverans och tillverknings order olossat till kund.

Mer Info

3. Vi levererar färdiga stommar monterade och ihopsatta av våra montörer till ett tätt tak som är helt färdigt på utsidan.

4. Total invändig och utvändig lösning tillsammans med våra samarbetspartners, huset blir nyckelfärdigt ovan grund.

5. Totalentreprenad, Vi tillsammans med våra samarbetspartners ger er en helhetslösning på allt från mark, grund till nyckelfärdig byggnation. (anslutningsavgifter ingår ej)

Infästning till stommontage

Vi på Allmogehus erbjuder våra företagskunder en enkel lösning som underlättar för kunden när det kommer till infästning. Vi erbjuder två typer av montagepaket, standardpaket och premiumpaket. Vi har även en produktlista där kunden kan snickra ihop sitt egna infästningpaket till just deras projekt.

Stommontering

Nedanstående beskrivning omfattar vilka byggnadsdelar som monteras när det gäller ett hus i mer än ett plan.

Sylltätning samt styrregel, ytterväggsblock exklusive skarv- och knutbrädor, regelverk bärande innerväggar, bärandesbalkar och bärande stolpar, mellanbjälkar inklusive av växling för trapp, golvspånskivor, gavelspetsar, takstolar, underlagstak, underlagspapp samt ströläkt för säkring av underlagspapp.

Vid tilläggsköp av stommontering ingår handverktyg samt erforderliga fästdon. Godkänd samt monterad byggnadsställning, kran för stommontage samt arbetarbod med toa skall ombesörjas.

Stomkomplettering

En stomkomplettering betyder att den bärande stommen kompletteras med konstruktioner. Det vill säga golv, blindbotten, yttertak, utvändig beklädnad, innertak samt icke bärande väggar.

Stomkompletteringen börjar när hela byggdelarna eller byggnaden är tät.

Totalentreprenad

Vi på Allmogehus erbjuder våra kunder olika typer av entreprenader. Vi kan göra en total invändig och utvändig lösning tillsammans med våra samarbetspartners, huset blir nyckelfärdigt ovan grund. Vi kan även erbjuda färdiga stommar monterade och ihopsatta av våra montörer till ett tätt tak som är helt färdigt på utsidan.

Mer Info

Detta levereras utan resning av huset.

För att underlätta för våra kunder så har vi även en totalentreprenad och det går till på så sätt att vi tillsammans med våra samarbetspartners ger er en helhetslösning på allt från mark, grund till nyckelfärdig byggnation. (anslutningsavgifter ingår ej)

Bjälklagskasetter

Fördelen med att använda bjälklagskassetter är tidsvinsten man gör vid montage, då inget tillfälligt golv behövs läggas eftersom våra kassetter levereras med färdig skivat golv vilket i sin tur gör att fortsatt montage av nästa våning kan ske näst in till direkt.

Våra kassetter levereras i storlekar upp till 2.4m x 8.5m, dessa kommer monterade med fukttrögt golvspån för att kunna montera kassetter vid nederbörd. Glespanel för innertak-undervåning monterad 600cc som binds sedan ihop med löpande glespanel 300cc. Dessa kassetter lyfts på plats med hjälp av kran likt väggblock och skruvas ihop med vägg liv samt med vardera kassetten. Detta gör att när kassetter är monterade så är golv för övervåning redan klart vilket underlättar arbete och utläggning av kompletterings material.

Allmogehus

Din hustillverkare

Klevåsvägen 7
451 55 Uddevalla

Kontakta oss

info@allmogehus.se

Huvudkontor
020-89 95 88 – Huvudkontor


Försäljning: 

076 051 58 36
Försäljningschef –
Robert Lindström